การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
29 มิถุนายน 2021

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2564

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ขนมเกล็ดปลา Fish scale cube
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
สะดิ้งเชค
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยลวดลายตำนานพื้นบ้านอีสาน “วิจิตรนวัตฮูปแต้มครามสินไซ”
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
หญ้าสลาบหลวงบึงทุ่งสร้างเคียงข้างเยื่อฟางข้าว
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์ Natural Fiber
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ถุงพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร Herbal Mouthwash
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2