การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
2 กรกฎาคม 2021
สาขาวิชาการบัญชี
6 กรกฎาคม 2021

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

การศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2